Що робити коли на Вашу земельну ділянку зареєстровано право власності або оренди за іншою особою ?

         На практиці мають місце випадки, за яких інформація про зареєстровані право власності або ж право оренди земельної ділянки щодо неналежних правонабувачів через незаконні реєстраційні дії потрапляє до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Як діяти в такому разі добросовісним власникам або ж орендарям. Діюче законодавство визначає декілька шляхів виходу з даної ситуації.

По-перше, можливо звернутися до суду за захистом свого порушеного права з позовом про скасування рішення про державну реєстрацію прав, документів, на підставі яких проведено державну реєстрацію прав, скасування записів про проведену державну реєстрацію прав.

По-друге, у зацікавленої особи є право звертатися до Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Міністерства юстиції України  (далі – Комісія) з проханням скасувати відповідну реєстраційну дію.

Необхідно звернути увагу, що відповідно до частини першої, третьої статті 151 Цивільного процесуального кодексу України, суд за заявою осіб, які беруть участь у справі, може вжити, передбачені цим Кодексом, заходи забезпечення позову. Забезпечення позову допускається на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття заходів забезпечення може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення суду. У свою чергу державний реєстратор, що перебуває у трудових відносинах з суб’єктом державної реєстрації прав, у день надходження відповідного рішення суду формує та реєструє рішення суду про заборону вчинення дій, пов’язаних з державною реєстрацією прав у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Крім того, власник об’єкту нерухомого майна (земельної ділянки) може подати до суб’єкта державної реєстрації прав або нотаріуса заяву про заборону вчинення реєстраційних дій, яку державний реєстратор, уповноважена особа невідкладно реєструє в базі даних заяв Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Хто і в яких випадках може звернутися до Комісії ?

Якщо будь-яка фізична або юридична особи дізналися про факт незаконної перереєстрації земельної ділянки, яка знаходиться у їх власності, на іншу особу, така особа має право оскаржити це до суду або до Комісії.

Які ж скарги розглядає Комісія ?

Міністерство юстиції України розглядає скарги на: рішення державного реєстратора про державну реєстрацію прав (крім випадків, коли таке право набуто на підставі рішення суду, а також коли щодо нерухомого майна наявний судовий спір); на рішення, дії або бездіяльність територіальних органів Міністерства юстиції України (Головні територіальні управління юстиції в областях та              м. Києві).

         Як правильно оформити скаргу до Комісії ?

         Потрібно перш за все подати скаргу до Мін’юсту у встановлений законом строк (60 днів з моменту прийняття рішення, яке оскаржується, або з дня, коли особа дізналась чи могла дізнатися про порушення своїх прав).

         Необхідно вказати повне найменування (ім’я), місце проживання чи перебування (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб), вказати адресу для листування, засоби зв’язку (номер телефону та/або електронна адреса) найменування (ім’я) представника, якщо скарга подається представником.

         У скарзі можливо передбачити бажання скаржника та/або його представника взяти участь у розгляді скарги, а також вказати в який спосіб скаржник та/або представник бажає отримати повідомлення про розгляд скарги по суті (в один з таких способів: телефонограмою (якщо номер телефону зазначено у скарзі); шляхом перегляду оголошення на офіційному  веб-сайті Мін’юсту; засобами електронної пошти (якщо адресу електронної пошти зазначено у скарзі та/або інших документах, що додаються до скарги).

         Також, необхідно вказати номер та дату прийняття рішення державного реєстратора, яке оскаржується. Зазначити зміст оскаржуваного рішення (яким реєстратором прийнято рішення та з яких підстав) та норми законодавства, які порушено, на думку скаржника.

         Необхідно зазначити, чому скаржник вважає, що його права порушені.

         Слід обов’язково зазначити фразу «відомості про наявність судового спору з порушеного у скарзі питання, що може мати наслідком скасування оскаржуваного рішення державного реєстратора та/або внесення відомостей до Державного реєстру прав відсутні».

         У разі зазначення інформації про судовий спір стосовно нерухомого майна, з приводу якого подано скаргу, необхідно вказати усі обставини справи.

         У разі наявності (виявлення наявності під час розгляду скарги) судового спору з порушеного у скарзі питання, що може мати наслідком скасування оскаржуваного рішення державного реєстратора та/або внесення відомостей до Державного реєстру прав, Комісія відмовляє у розгляді скарги без розгляду її по суті. Таким чином, необхідно завчасно обрати спосіб захисту своїх прав – звернутися до Мін’юсту зі скаргою чи до суду з позовною заявою.

         Скаргу необхідно підписати та зазначити дату її складання. У разі подання скарги представником, обов’язково додати довіреність на представництво інтересів чи інший документ, що підтверджує повноваження такого представника, або копію такого документу, засвідченого в установленому порядку.

         Додати до матеріалів скарги засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують факт порушення прав скаржника у наслідок прийняття рішення про державну реєстрацію (за наявності).

         При засвідченні копій документів, що додаються до скарги, на таких копіях прставляється особистий підпис особи, яка засвідчує копію, її ініціали та прізвище, відмітка «Згідно з оригіналом», дата засвідчення копії. В разі подачі скарги від юридичної особи на копіях проставляються печатка (за наявності).

         Скарга, подана без урахування вищевказаних вимог Комісією по суті не розглядається.

 

Заступник начальника Управління – начальник відділу розгляду звернень та забезпечення діяльності Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Головного територіального управлінняюстиції у Чернігівській області           В.В. Черниш

Розроблено ТОВ "СОТА ЛАБС"